Hôm nay Thứ sáu 20/07/2018
Tin mới:
Kế hoạch số 169: Kế hoạch quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Diên Khánh năm 2018   ***   Quyết định : Ban hành quy định trao đổi, lưu trữ,xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngành y tế khánh hòa   ***   V/v hướng dẫn trao đổi lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của Trung tâm Y tế Diên Khánh   ***   V/v hướng dẫn trao đổi văn bản điện tử, thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ- UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh   ***   Kế hoạch số 138a: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3   ***  
Truyền thông, GDSK
V/v hướng dẫn trao đổi lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của Trung tâm Y tế Diên Khánh
V/v hướng dẫn trao đổi văn bản điện tử, thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ- UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh
Kế hoạch số 138a: Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Cải cách hành chính
KHÁI QUÁT
Công tác cải cách hành chính- Ths. Đặng Thị Minh Phượng
Tập huấn công tác cải cách hành chính- Ths. Đặng Thị Minh Phượng trình bày
Quy trình
QUY TRÌNH KỶ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
1. QUY TRÌNH CẤP CỨU
2. QUY TRÌNH NHI KHOA
3. QUY TRÌNH NGOẠI KHOA
4. QUY TRÌNH NỘI KHOA
5. QUY TRÌNH YHCT
6. QUY TRÌNH SẢN KHOA
7. QUY TRÌNH MẮT
8. QUY TRÌNH TMH
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch số : 31/KH-CĐCS :KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm nhân 87 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017) tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm nhân 87 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017) tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Hướng dẫn chẩn đoán
QUY TRÌNH KỶ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
1. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN CẤP CỨU
2. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NGOẠI KHOA
3. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NHI KHOA
4. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN TRUYỀN NHIỄM
5. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NỘI KHOA
6. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN PHỤ SẢN
Hoạt động của bệnh viện
Kế hoạch số 169: Kế hoạch quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Diên Khánh năm 2018
Quyết định : Ban hành quy định trao đổi, lưu trữ,xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngành y tế khánh hòa
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TIÊU CHÍ
HỌAT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2017
Hoạt động Đoàn
KẾ HOẠCH ĐOÀN THANH NIÊN
Thông báo ! BCH Chi đoàn, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ xin thông báo đến toàn thể các Đồng chí còn nợ các loại quỹ, tính đến thời điểm ngày 10/11/2017 (Theo danh sách đính kèm)
NGHỊ QUYẾT Chi đoàn tháng 11/2017
Công nghệ thông tin
Hướng dẫn bổ sung CLS cho TYT
Hướng dẫn bổ sung CLS cho TYT
Thông báo Đoàn
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (tọa đàm)
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (nộp tiền)
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (văn nghệ)
Lĩnh vực Dược
Số: 05/2016/TT-BYT : THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ