TỦ SÁCH Y HỌC

Hôm nay Thứ hai 22/01/2018
Tin mới:
KẾ HOẠCH ĐOÀN THANH NIÊN   ***   KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TIÊU CHÍ
HỌAT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2017   ***   Số: 185 /NQ-YTDK: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017   ***   Số: 184 /QĐ-YTDK: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định thực hiện Dân chủ năm 2017 của Trung tâm Y tế Diên Khánh   ***   Số: 186 /QĐ-BKH: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thu, chi tài chính Quỹ Khuyến học đẩy mạnh phong trào “ Gia đình hiếu học” và “ Đơn vị học tập” Trung tâm Y tế Diên Khánh năm 2017   ***  
Truyền thông, GDSK
Nghị quyết phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016
Nghị quyết phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2016 và công văn của UBND về việc thực hiện nghị quyết trên
công văn số 2529/SYT-NVY ngày 13/10/2016 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc triển khai công tác phòng chống mưa lũ
Thực hiện công văn số 2529/SYT-NVY ngày 13/10/2016 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc triển khai công tác phòng chống mưa lũ.
Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh yêu cầu triển khai các nội dung sau:
(Khẩn)Công văn số 2221/SYT-VP ngày 15/9/2016 của Sở Y tế Khánh Hòa
Thực hiện công văn số 2221/SYT-VP ngày 15/9/2016 của Sở Y tế Khánh Hòa về việc trò chơi trực tuyến Pokemon Go. Nhằm đảm bảo an toàn cho Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh triển khai 34 bộ phận trực thuộc quán triệt, thực hiện các nội dung sau:
Cải cách hành chính
KHÁI QUÁT
Công tác cải cách hành chính- Ths. Đặng Thị Minh Phượng
Tập huấn công tác cải cách hành chính- Ths. Đặng Thị Minh Phượng trình bày
Quy trình
QUY TRÌNH KỶ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
1. QUY TRÌNH CẤP CỨU
2. QUY TRÌNH NHI KHOA
3. QUY TRÌNH NGOẠI KHOA
4. QUY TRÌNH NỘI KHOA
5. QUY TRÌNH YHCT
6. QUY TRÌNH SẢN KHOA
7. QUY TRÌNH MẮT
8. QUY TRÌNH TMH
Công đoàn cơ sở
Kế hoạch số : 31/KH-CĐCS :KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm nhân 87 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017) tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
KẾ HOẠCH Tổ chức tọa đàm nhân 87 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2017) tại Trung tâm Y tế Diên Khánh
Hướng dẫn chẩn đoán
QUY TRÌNH KỶ THUẬT TRUNG TÂM Y TẾ DIÊN KHÁNH
1. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN CẤP CỨU
2. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NGOẠI KHOA
3. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NHI KHOA
4. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN TRUYỀN NHIỄM
5. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN NỘI KHOA
6. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN PHỤ SẢN
Hoạt động của bệnh viện
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TIÊU CHÍ
HỌAT ĐỘNG VÀ KINH PHÍ TRIỂN KHAI BỘ TIÊU CHÍ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2017
Số: 185 /NQ-YTDK: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2017
Số: 184 /QĐ-YTDK: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định thực hiện Dân chủ năm 2017 của Trung tâm Y tế Diên Khánh
Hoạt động Đoàn
KẾ HOẠCH ĐOÀN THANH NIÊN
Thông báo ! BCH Chi đoàn, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ xin thông báo đến toàn thể các Đồng chí còn nợ các loại quỹ, tính đến thời điểm ngày 10/11/2017 (Theo danh sách đính kèm)
NGHỊ QUYẾT Chi đoàn tháng 11/2017
Công nghệ thông tin
Hướng dẫn bổ sung CLS cho TYT
Hướng dẫn bổ sung CLS cho TYT
Thông báo Đoàn
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (tọa đàm)
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (nộp tiền)
THÔNG BÁO BCH CHI ĐOÀN TNCS HCM (văn nghệ)
Lĩnh vực Dược
Số: 05/2016/TT-BYT : THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ